Amaç

HSBKY, siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanlarında faaliyette bulunur. Topluluk; Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencilerinin lisans ve lisansüstü düzeylerdeki temsili yapısını ifade eder. Topluluk; Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencilerinin akademik, entelektüel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayarak öğrencilerin uzmanlık alanlarına göre yürütecekleri faaliyetleri organize etmek ve bu yönde ilgili bölümler ve üniversite nezdinde koordinasyonu sağlamayı amaçlar.

 

 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanlarında eğitim gören öğrencilerin ilgili bölümler ve üniversite nezdinde temsili ihtiyaçlarını karşılanmasını sağlamak, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanlarında yürütülecek faaliyetleri yürütmek ve organize etmek üzere ilgili komisyonlar oluşturmak,  Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanlarında faaliyetlerde bulunan lisans ve lisansüstü düzeylerdeki öğrencilerin mesleki yetkinlik ve etkileşimini arttırmak üzere araştırma grupları oluşturmak, ulusal ve uluslararası konferans, kongre, çalıştay, panel ve yaz/kış okulları düzenlemek,  Topluluk amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik olarak yayın faaliyetlerinde bulunmak, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Topluluğu bütün üyeleriyle bir bütün olarak 21.yüzyılın gerekliliği olarak araştırmacı ve profesyonel kimliği ile çalışmalarında yenilikçi, yaratıcı, öncü olmak için çabalamak.

Tarihçe
Duyurular
Hacettepe Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Sıhhiye Kampüsü No : 8 Altındağ/ANKARA
0(312) 305 10 76 - 0(312) 305 10 77
sksdb@hacettepe.edu.tr