Üyelik

. Topluluk üyeliği; Aday üyelik, etkin üyelik iki tiptedir.

 

  1. Aday Üyelik: Topluluk üyeliği sıfatı, Topluluğun Üye Bilgi Formu’nun eksiksiz doldurulması ve formun Yönetim Kurulu’nca üyeliğin onaylanması ile kazanılır. Aday üyeler topluluk çalışmalarına ve  eğitimlerine katılabilir. Bir yılın sonunda topluluktaki sorumluluklarını başarıyla yerine getirdiği görülen aday üyeler etkin üye sıfatını kazanırlar.
  2. Etkin Üyelik: Etkin üyeler, MEDISEP Topluluğu Genel Kurul’a katılma,   Genel Kurul kararlarında oy kullanma, topluluk organlarını seçme ve topluluk organlarına seçilme haklarına ve Topluluk etkin üye tam sayısının 2/3’nün yazılı istemiyle olağanüstü genel kurul talep etme haklarına sahiptirler. Yönetim Kurulu’nca   belirlenen etkin üye listesi her yıl en geç Mayıs Genel Kurulundan 2 hafta önce açıklanır. Etkin üyelik hakkı bir sonraki etkin üye listesi açıklanana kadar geçerlidir.
  3. Yönetim Kurulu’nca etkin üyelerin belirlenmesinde göz önünde bulundurulan kriterler şöyledir;

    -   Topluluk genel toplantılarının en az yarısına katılmış olmak.

    - Değerlendirmenin yapıldığı eğitim-öğretim yılında topluluk tarafından düzenlenen etkinliklerden en az dördüne katılmış olmak.

Hacettepe Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Sıhhiye Kampüsü No : 8 Altındağ/ANKARA
0(312) 305 10 76 - 0(312) 305 10 77
sksdb@hacettepe.edu.tr