İletişim Bilgileri

facebook.com/medisep

twitter.com/medisep

instagram.com/instamedisep

medisep.yonetim@gmail.com

 

Mehmet Yener Çalışkaner Başkan

president@medisep.net

 

Burkay Şahin Genel Sekreter

secgen@medisep.net

 

Mehmet Kurt İç İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı

vpi@medisep.net

 

Araz Ceren İncesoy Dış İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı

vpe@medisep.net

 

Batuhan Doğruk Mali Koordinatör

treasurer@medisep.net

 

Hakan Çoşkun Staj Değişimi Sorumlusu

leoin@medisep.net

 

Göker Çalış Staj Değişimi Sorumlusu

leoout@medisep.net

 

Tuğçe İncekürk Araştırma Değişimi Sorumlusu

lore@medisep.net

 

Yosun Aydın Tıp Eğitimi Tema Sorumlusu

lome@medisep.net

 

Nazlı Alaoğlu Üreme Sağlığı Tema Sorumlusu

lora@medisep.net

 

Hande Kahya İnsan Hakları ve Barış Tema Sorumlusu

lorp@medisep.net

 

Dicle Yıldız Halk Sağlığı Tema Sorumlusu

lpo@medisep.net

 

Ceylan Aslan EMSA Koordinatörü

lc1@medisep.net

 

Öykü Umut EMSA Koordinatörü

lc2@medisep.net

 

 

Hacettepe Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Sıhhiye Kampüsü No : 8 Altındağ/ANKARA
0(312) 305 10 76 - 0(312) 305 10 77
sksdb@hacettepe.edu.tr