Çalışma Temaları ve MEDISEP Çalışma Kolları

Temalar:

MEDISEP Temaları, farklı alanlarda MEDISEP’in amaç ve hedeflerine yönelik çalışmalar yapar. MEDISEP Temalarının amacı, topluluk gönüllülerinin ilgilendikleri konularda çalışma alanı yaratmak, bu alanda kendilerini geliştireceği bir ortam sağlamak, yürütülecek faaliyetler veya yapılacak etkinlikler için zemin hazırlamaktır. MEDISEP Temalarının başında ilgili temanın Tema Sorumlusu bulunur.

Halk Sağlığı Teması:

Amaçları bir birey ve öğrenci olarak koruyucu hekimlik, halk sağlığı uygulamaları, alan çalışmaları ve toplum bilinçlendirme çalışmalarında bulunmaktadır. Ana halk sağlığı konuları; toplumsal sağlık, kadın ve çocuk sağlığı, çevre sağlığı, bulaşıcı hastalıkların engellenmesi, bulaşıcı olmayan hastalıklar, hava kirliliği, beslenme sağlığı, küresel sağlık ve sağlık sistemleri olarak özetlenebilir.

 

İnsan Hakları Teması:

Temel insan hakları konusu ile toplumda barış konusunda bilinçlendirme, strateji geliştirme çalışmalarıdır. Ayrıca hukuksal düzenlemeler ile ilgili bilgilendirme, tartışma çalışmaları da bu başlık altında incelenir.

 

Tıp Eğitimi Teması:

Amaçları tıp eğitiminin öğrenci paydaşını ilgilendiren alanlarda temsiliyet çalışmaları yapmak, tıp eğitiminin gelişmesine katkı sağlamak ve tıp öğrencileri olarak yeni çözüm yolları üretebilmektir.

 

Cinsel Sağlık ve Toplumsal Cinsiyet Teması:

Amaçları mikro ve makro çevrede üreme sağlığı bilincini geliştirmek, farkındalık yaratmak, cinsiyet kimliklerine ve de bu kimliklerini ifade ediliş biçimlerine dair ön yargılara çözüm stratejileri geliştirmek, cinsel yolla bulaşan hastalıklar hakkında toplumu bilgilendirme çalışmaları yapmak olarak özetlenebilir.

 

Sosyal Farkındalık Teması:

 İnsanı sosyal bir birey olarak merkezine alıp, fayda amacı güden insan ve toplumsal gelişimi hedefleyen sosyal başlıklardır. Yaşanılan toplumun işleyişi hakkında duyarlı ve bilgi sahibi olmayı, aracı olmayı hedeflemelidir. Sosyal farkındalık teması kapsamında; dezavantajlı gruplara destek, yardım ve onları topluma kazandırma çalışmaları yapılır ve bu tür çalışmaların toplum düzeyinde özendirilmesi hedeflenir

 

Tıp Etiği Teması:

Tıp ve sağlık alanındaki çalışmaların etik yönden değerlendirilmesi ve bu değerlerin analiz edilmesi, sorgulanması ile ilgili çalışmalardır. Etik konusunda toplumu ve tıp öğrencilerini bilgilendirme ve etik alanında tartışma çalışmaları da bu alanda yapılan faaliyetlerdendir.

 

Sağlık Politikaları Teması:

Sağlık alanındaki gelişmeler, teknolojik yenilikler, politikalar ve sorunlar hakkında güncel kalmayı; bu konuda görüş belirtmeyi; savunuculuk yapmayı; kısa ve uzun vadeli çözümler sunmayı amaçlayan temadır. Tıp öğrencilerinin ortak görüşlerinin yüksek kalitedeki politika yazımı ile temsiliyetini sağlar.

 

Projeler:

Projeler; belli bir amacı, hedefi, bütçesi, planı, başlangıç ve bitiş tarihi olan, bu hareket planı dahilinde ilerleyen, bitiminde amaç ve hedeflerine ulaşan, bir koordinatör tarafından yürütülen etkinliklerdir. MEDISEP bünyesinde kültür entegrasyonu, engelli hakları, çocuk hakları gibi değişik konularda aktif çalışan proje grupları bulunur.

Mesleksel İşaret Dili Eğitimi Projesi (MİDE)

Tıp fakültesi öğrencilerine, işitme engelli bir hastayla profosyonel olarak iletişim kurabilecek düzeyde işaret dili eğitimi vermeyi hedefleyen bir projedir. Katılımcılar 12 haftalık bir işaret dili eğitimi sonunda bir sertifika alırlar.

Çocuk Eğitim, Rahatlama ve Eğlence Ziyaretleri (ÇEREZ)

İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesine yapılan düzenli ziyaretler ile hastanede kalan çocukların hastanede kaldıkları sürede güzel zaman geçirmesini hedefleyen projedir. Düzenli ziyaretlere ek olarak 23 Nisan, yılbaşı ve 15 Şubat Çocukluk Çağı Kanseri Gününde kostümlü ziyaretler de düzenlenir.

Seni Unutmadık

İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesinde tedavi olan ve derslerinden uzak kalan çocukların derslerini takip etmelerini sağlamak için gönüllü öğrencilerin destek vermelerini hedefleyen projedir.

Ayırıcı Tanı: Çocuk İhmali ve İstismarı Projesi

Tıp öğrencilerinin çocuk istismarı ve ihmali hakkında bilinçlenmesini, ileride gördüğü istismar/ ihmal vakalarını tanıyabilmesini ve bu durumlarda çocuklarla iletişim kurabilmesini sağlamak amacıyla önceden belirlenmiş bir müfredat çerçevesinde verilen eğitim programıdır.

Gönüllü Sesler

Görme engelli öğrencilerin derslerine yardımcı olmak amacıyla başlatılmış bu projede hedef kitap seslendirmeleri ve görme engelli bireylere ders anlatımı yapmaktır.

Oyuncak Ayı Projesi

Bu projede amaç, çocukların doktor korkusunu yenmektir. Bir günlüğüne okula gelen ilk okulu öğrencilerine birer tane oyuncak ayı verilir ve oyuncak ayılarının hastalıkları hakkında konuşulur ve oyuncak ayılar beraber tedavi edilir. Aynı zamanda çocuklara el yıkama eğitimi verilir, sağlıklı beslenme gibi konularda tartışılır.

Twinning

Twinning bir EMSA (Avrupa Tıp Öğrencileri Birliği) projesidir. Bu projede iletişime geçtiğimiz yurt dışından bir okuldan 15 kişi ağırlanır, daha sonrasında aynı süreliğine ziyaret edilirler. Bu projede amaç kültürler arası entegrasyonu artırmak ve diğer ülkelerdeki tıp eğitimi hakkında bilgi sahibi olmaktır.

Kültür Entegrasyonu ve Tadım Çalışma Projesi (KETÇAP)

Kültür ve kültürlerarası etkileşimi tadım ve mutfak yönünden ele alan bir projedir. Twinning ve değişim ekipleri başta olmak üzere MEDISEP’in etkinliklerine de bu yönden katkı sağlar. Workshoplar ve tadımın bilimsel yönden alındığı çalışmalar düzenlenir, dergi ve blog yazıları hazırlanır.

Süper Palsi

Süper Palsi Projesinde gönüllüler 2-3 kişilik gruplar halinde serebral palsili bir çocukla eşleştirilir. Ayda iki defa serebral palsili bir çocukla buluşup, onunla vakit geçirirler. Böylece serebral palsili çocukların topluma kazandırılması için bir katkıda bulunmuş olunur.

 

Değişim:

Araştırma değişimi ve staj değişimi ekiplerinin amacı tıp öğrencilerine evrensel doktorluk ve araştırma bilincini aşılamak, kültür entegrasyonu ve işbirliğini sağlamak ve dünyaya açılan bir kapıyı aralamaktır. Bu amaç doğrultusunda her sene Türk Tıp Öğrencileri Birliği bünyesinde bir yerleştirme sınavı yapılmakta ve bu sınavların sonucuna göre öğrenci değişimleri  organize edilmektedir. Her yıl onlarca öğrencimiz yurt dışı ve yurtiçinde farklı üniversitelerde staj veya araştırma stajı yapabilme imkanı bulmakta. Aynı zamanda yaz aylarında yurtdışından staj yapmaya gelen misafirlerimizi ağırlıyor, onlara okulumuzu ve şehrimizi tanıtıyoruz.

Hacettepe Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Sıhhiye Kampüsü No : 8 Altındağ/ANKARA
0(312) 305 10 76 - 0(312) 305 10 77
sksdb@hacettepe.edu.tr