Amaç

 

 Türkiye’de dağcılığın ilerlemesinde önemli bir yere sahip olan üniversite toplulukları arasında HÜDDOSK önde gelen topluluklardan biridir. HÜDDOSK tarİhindeki başarılar ve tırmanışlarla yalnızca üniversite topluluklarına değil Türkiye’deki tüm dağcılık camiasına yol gösterici olmuştur.

 Tarihindeki başarılarla beraber topluluğumuz eğitim ve örgütçülük konusunda her geçen gün daha sistemli bir yapıya bürünmüştür. HÜDDOSK bugün de sistemli bir eğitim verebilen ve kulüp işleyişlerini gönüllülük anlayışlarıyla sürdürebilen bir topluluktur. Bunlarla beraber dağcılık felsefesine olan yaklaşımıyla HÜDDOSK tüm dağcılık toplulukları arasında kendi ekolüne sahiptir.

 HÜDDOSK pürist yaklaşımıyla, değerli olanın insan olduğunu ve dağları da değerli kılanın insanın kendisi olduğunu ortaya koyup, insan ve dağ arasındaki mücadelede hile yapmadan veya modern insanın kolaycılığına kaçmadan dağcılık yapmaktadır.

Tarihçe

70’li yılların ortalarında temelleri atılan topluluğumuz resmi olarak 1986 yılında kurulmuştur. 90’larda ise Türkiye dağcılığı için kilometre taşlarından biri olan bu döneme, yapılan tırmanışlarla önemli bir katkı koymuştur.

Duyurular
Hacettepe Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Sıhhiye Kampüsü No : 8 Altındağ/ANKARA
0(312) 305 10 76 - 0(312) 305 10 77
sksdb@hacettepe.edu.tr