Üniversite Sağlık Merkezleri 2. Sempozyumu (Program)

1. Gün

09:00 – 09:30 Kayıt

09:30 – 10:00 Açılış

10:00 – 10:45 Birinci Basamak Sağlık Kuruluşu Olarak Üniversite Sağlık Merkezlerinde

Verilen Hizmetler ve Sağlık Merkezlerinin Mevcut Durumu

10:45 – 11:00 Kahve Arası

11:00 – 13:00 Panel : Gençler ve Sağlık

13:00 – 14:00 Öğle Yemeği

14:00 – 14:30 “Türkiye Gençlik Sempozyumu”nun Sonuçları

14:30 – 14:45 Kahve Arası

14:45 – 17:30 Gençlik Danışma Birimleri – 5 – Üniversite Çalışmasının Sonuçlarının Duyurulması

18:30 Gala Yemeği ve Müzik Dinletisi

 • Gazi Üniversitesi Kültür Merkezi

2. Gün

09:00 – 10:15 Panel : Sağlıkta Dönüşüm ve Sağlık Merkezlerinin Geleceği

 • Oturum Başkanı : Doç.Dr. Mehmet Ungan (ODTÜ)
 • YÖK Temsilcisi Haluk Balcı
 • SB Temsilcisi Dr. Fehmi Aydınlar (SB – TSH Gen. Md.lüğü)
 • Sosyal Güvenlik Kurumu Temsilcisi Dr. Serdar Bora (Sosyal Güvenlik Kurumu, Bağ-Kur Şube Md.)
 • Vakıf Üniv. Temsilcisi Dr. Mete Salih Akar (Bilkent Üniv.)
 • Üniv. Strateji Geliştirme Dairesi Temsilcisi Murat Karaağaç (H.Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Bşk.)

10:15 – 10:30 Kahve Arası

10:30 – 13:00 Çalıştaylar

1. Çalıştay Sağlıkta Dönüşüm ve Sağlık Merkezlerinin Geleceği

 • Başkan : Uzm.Dr. Ülker Türksoy (Bilkent Üniv.)
 • Raportör : Dr. Ayhan Al (H.Ü. Merkez Sağlık Merkezi)

2. Çalıştay Üniversite Sağlık Merkezleri Çalışanlarının Çalışma Koşulları ve Özlük Hakları

 • Başkan : Prof.Dr. Rüştü Güner (Ankara Üniv.)
 • Raportör : Dr. Özlem Elçin (H.Ü. Beytepe Sağlık Merkezi)

3. Çalıştay Kayıt Sistemi ve Otomasyon

 • Başkan : Dr. Mehmet Tümer (ODTÜ)
 • Raportör : Dr. Ensar Özkızklı (H.Ü. Beytepe Sağlık Merkezi)

4. Çalıştay İş Sağlığı – İş Güvenliği Birimi Açısından Üniversite Sağlık Merkezleri

 • Başkan : Dr. Rana Güven (Çalışma Bakanlığı)
 • Raportör : Dr. Mahmut Yardım (H.Ü. Merkez Sağlık Merkezi)

5. Çalıştay Erken Tanı Hizmetlerinde Sağlık Merkezlerinin Yeri

 • Başkan : Prof.Dr. Rengin Erdal (Başkent Üniv.)
 • Raportör : Dr. Selahattin Kın (H.Ü. Beytepe Sağlık Merkezi)

6. Çalıştay Ünv. Sağlık Merkezlerinin PDR Hizmetlerindeki Rolleri

 • Başkan : Doç.Dr. Yasemin Akman (Hacettepe Üniv.)
 • Raportör : Psk. Aysel Kaya (H.Ü. Beytepe Sağlık Merkezi)

13:00 – 14:00 Öğle Yemeği

14:00 – 15:30 Çalıştay Sonuçlarının Sunulması

Oturum Başkanları :

 • Prof.Dr. Asuman Gölgeli (Erciyes Üniv. Rektör Yrd.)
 • Prof.Dr. Kafiye Eroğlu (HÜKSAM)

15:30 – 15:45 Kahve Arası

15:45 – 17:00 Sonuç Oturumu – Kapanış

 • Prof.Dr. Ayşe Akın (H.Ü. Sağlık Merkezleri Koordinatörü)
 • Ecz M.Nejat Ertürk (H.Ü. SKS Dairesi Bşk.)
Hacettepe Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Sıhhiye Kampüsü No : 8 Altındağ/ANKARA
sksdb@hacettepe.edu.tr