(0312) 305 10 76 - (0312) 305 10 77

Öğrenci Semt Servisleri Biniş Ücreti Hakkında Duyuru

13.07.2016 tarih ve 1690 sayılı Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile öğrenci semt servislerine biniş ücreti ,2,50 TL. olarak belirlenmiştir. Elektronik okuyucularda ortaya çıkan aksaklıklar sonucu kimi servislerde okuma yapılamamış, kimilerinde ise eski fiyat  (3,00 TL.) uygulaması gerçekleşmiştir. Aradaki fark (0,50 kuruş) ilgili öğrencilerin kartlarına geri yüklenecektir.

Ring servis ücreti ise 1,50 TL. olarak belirlenmiş olup, 31.10.2016 tarihinde uygulanmaya başlanacaktır.