(0312) 305 10 76 - (0312) 305 10 77

Ankara Evi ile Beytepe Yerleşkesi Beyaz Ev Tesislerimizin Çalışma Saatleri

Duyuru;

Başkanlığımızın İktisadi İşletmeler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Sıhhiye yerleşkesi Ankara Evi ile Beytepe yerleşkesi Beyaz Ev tesislerimizin 24 Ekim 2016 Pazartesi gününden itibaren çalışma saatleri 08:00 – 17:00 olarak düzenlenmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı