(0312) 305 10 76 - (0312) 305 10 77

Öğrenci Topluluklarının Dikkatine

TEPAV ve TOBB ETU Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, “Türkiye’nin Terörizmle Mücadelesi: Gençlik Boyutu” başlıklı 

bir proje yürütmektedir. Proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerden birisi olan “Gençten Gence-P2P” yarışması üniversitelerdeki

öğrenci gruplarının şiddete varan aşırıcılık ve terörizm konusunda kendi uygulamalı projelerini geliştirmesini destekleyerek 

konu hakkında farkındalık yaratmayı hedeflemektedir. Detaylı bilgiler internet sayfası (www.gencdurus.com) da yer almaktadır.

           http://gencdurus.com/