(0312) 305 10 76 - (0312) 305 10 77

Tahakkuk Müdürlüğü

Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı, Tahakkuk Müdürlüğü ;

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği normlarına uygun olarak hizmet vermektedir.

Görevlerimiz ;

Müdürlüğümüz, Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Baskanlığı bünyesinde hizmet vermektedir. Başkanlığımız özgelirlerinden oluşan bütçenin olusturulması ve kullanımı ile ilgili, Bütçe Uygulama Talimatları doğrultusunda işlem yapmaktadır.

  • Özgelirlerin takip ve denetimi,
  • Ücretleri özgelirden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B Maddesince "Sözleşmeli Personel" statüsünde çalışan personelin özlük hakları takibi,
  • Yıllık faaliyet raporlarının hazırlanması,
  • Taşınır Mal Yönetmeliği kapsamında, depoların, taşınır takipleri.