(0312) 305 10 76 - (0312) 305 10 77

Toplumsal Sorumluluk Projeleri

Öğrenci topluluklarımız tarafından “Toplumsal Sorumluluk Projeleri” bağlamında gerçekleştirilen etkinliklerin aşağıda istenen şekilde hazırlanarak taşınabilir bellek ortamında 10 Ocak 2018 tarihine kadar Kültür Müdürlüğüne iletilmesi hususunda gereği rica olunur.

  1. Proje Başlığı
  2. Proje İçeriği
  3. Proje Sorumluları
  4. Proje Kazanımları
  5. Proje Kapsamında Gerçekleştirilen Etkinlikler
  6. Proje ile İlgili Fotoğraf, Video vb.
  7. İletişim Bilgileri ( var ise projeye ait link verilebilecek adres )