(0312) 305 10 76 - (0312) 305 10 77

Öğrenci Toplulukları Teslim Edilmesi Gereken Evraklar.

Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına bağlı faaliyet gösteren tüm topluluklarımızın, 2017-2018 Eğitim Öğretim Dönemi için 30.10.2017 tarihine kadar ekte belirtilen evraklarını Kültür İşleri Müdürlüğüne elden teslim etmeleri rica olunur.

1-Hacettepe Üniversitesi ana sayfada bulunan ‘’Öğrenci Toplulukları Kuruluş ve İşleyiş Yönergesine’’ uygun hazırlanmış ve akademik danışman imzalı yeni tarihli tüzük

2-Akademik Danışmanın, yeni öğretim döneminde danışmalığa devam ettiğine dair dilekçe

3-Akademik Danışman imzalı Yönetim Kurulu Listesi ve İletişim Bilgileri

4-Güncel Topluluk Üyelerinin sadece sayı olarak bildirilmesi