(0312) 305 10 76 - (0312) 305 10 77

Stand Açma Hakkında Duyuru

Değerli Hacettepeliler

Ankara Valiliğinin 17 Ekim 2016 tarihli basın duyurusunda yer alan il sınırları içerisinde 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri ve 2555 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanununun Ek 1.inci maddesi kapsamında umuma açık alanlarda düzenlenecek oyun, temsil, açıklama ve çeşitli şekillerdeki gösteriler 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 11.inci maddesinin verdiği yetkiye istinaden 17 Ekim 2016 tarihinden başlamak üzere 30.11.2016 tarihine kadar yasaklandığından Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren hiçbir topluluğun, her ne konuda olursa olsun stant açmalarına izin verilmeyecektir.