Sağlık

1-Kişiye Yönelik Koruyucu Hizmetler:

 • Bulaşıcı hastalıklara karşı bağışıklama
 • Üreme sağlığı/cinsel sağlık ve gençler için önemli olan diğer sağlık riskleri/sorunları ile ilgili danışmanlık
 • Sağlık eğitimi
 • Sağlık taramaları

2-Birinci Basamak Tedavi Hizmetleri:

 • Medikal tanı ve tedavi hizmetleri
 • Diş hekimliği hizmetleri
 • Hemşirelik hizmetleri
 • Acil Hizmetler

3-Psikolojik Görüşme ve Psikoterapi Hizmetleri 

       Bilgilendirme Broşürleri

4-Çevreye Yönelik Koruyucu Hizmetler

 • Kafeterya ve yurtların denetimi
 • İşyeri ortamı risk değerlendirmesi
 • Su sanitasyonu
 • Atıkların kontrolü

Sağlık merkezlerinde; uzman ve pratisyen hekimler, diş hekimleri, psikologlar, hemşireler, fizyoterapist, lab.teknisyenleri, röntgen teknisyenleri ve diğer idari destek personelleri olmak üzere çeşitli disiplinlere ait personel yukarıda sözü edilen hizmetleri her bir sağlık merkezinin “sorumlu hekimi “nin yönetiminde yürütmektedir.