Misyon
Öğrencilerimizin ve personelimizin beden ve ruh sağlıklarını korumak, topluma yararlı bireyler hâline getirmek amacıyla çağdaş yöntemlerle yeterli ve kaliteli düzeyde, beslenme, barınma, sağlık, kültür, spor, psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti sunmak, sosyal ihtiyaçlarını karşılamaktır.

Vizyon
Verilen tüm hizmet alanlarında öğrenci ve çalışana yönelik, kaynaklarını verimli kullanan bilgi ve teknoloji ile donatılmış, öncü bir başkanlık olmaktır.
Duyurular

2014-2015 Eğitim Öğretim Döneminde kısmi zamanlı olarak çalışacak olan öğrencilerin ve çalışacakları birimlerin listesi için tıklayınız.

Not: Öğrencilerimiz ayda toplam 40 saat çalışacaklardır.

Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına bağlı faaliyet gösteren tüm topluluklarımızın, 2014-2015 Eğitim Öğretim Dönemi için 28.11.2014 tarihine kadar ekte belirtilen evraklarını Kültür İşleri Müdürlüğüne elden teslim etmeleri rica olunur.

  • Hacettepe Üniversitesi ana sayfada bulunan ''Öğrenci Toplulukları Kuruluş ve İşleyiş Yönergesine'' uygun hazırlanmış yeni tarihli tüzük
  • Akademik Danışmanın, yeni öğretim döneminde danışmanlığa devam ettiğine dair dilekçe
  • Yönetim Kurulu Listesi ve iletişim bilgileri
  • Topluluk Üye Sayısı

Stajyer Öğrenci Bilgileri Formu, ayrıntılar için aşağıdaki formlara tıklayınız.

Etkinlikler
Hacettepe Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı
Hacettepe Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı FTR Binası Arkası
0(312) 305 10 76 - 0(312) 305 10 77
sksdb@hacettepe.edu.tr