Misyon
Öğrencilerimizin ve personelimizin beden ve ruh sağlıklarını korumak, topluma yararlı bireyler hâline getirmek amacıyla çağdaş yöntemlerle yeterli ve kaliteli düzeyde, beslenme, barınma, sağlık, kültür, spor, psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti sunmak, sosyal ihtiyaçlarını karşılamaktır.

Vizyon
Verilen tüm hizmet alanlarında öğrenci ve çalışana yönelik, kaynaklarını verimli kullanan bilgi ve teknoloji ile donatılmış, öncü bir başkanlık olmaktır.
Duyurular

19 Ocak 2015 tarihinde yapılan ‘’ Etkinlik Komisyonu Toplantısı’’ Toplantı Kararı Gereğince;

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı faaliyetlerini yürüten tüm topluluklarımızın, Hacettepe Üniversitesi web sayfasında öğrenci toplulukları için ayrı ayrı oluşturulan web sayfalarına topluluk bilgilerini eklemeleri, toplulukların Beytepe Kültür İşleri Müdürlüğüne bizzat başvurarak veya telefon(305 4360) ile kendilerine verilecek şifreyi almaları ve topluluk bilgilerini 02 Mart 2015 tarihine kadar eklemeleri gerekmektedir, bilgilerini eklemeyen topluluklara 2014-2015 bahar döneminden itibaren destek verilmeyecektir.

Bilgi : Topluluklar web sayfalarına http://www.sksdb.hacettepe.edu.tr/ot_liste.php adresinde bulunan topluluk isimlerine tıklayıp ulaşabilirler.

2014-2015 Eğitim Öğretim Döneminde kısmi zamanlı olarak çalışacak olan öğrencilerin ve çalışacakları birimlerin ek listesi için tıklayınız. 22.01.2015

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİMİZİN SAĞLIK SİGORTALILIĞI HAKKINDA DUYURU
Üniversitemizde öğrenim gören uluslararası öğrencilerin, okullarına ilk kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren üç ay içerisinde sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine yazılı talepte bulunmaları hâlinde genel sağlık sigortalısı tescil işlemleri yapılmaktadır.

İlk kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkezine (Rüzgarlı veya Ulucanlar Sosyal Güvenlik Merkezleri) talep dilekçesi ve ilk kayıt tarihini gösterir öğrenci belgesi ile başvurmaları halinde, yazılı talepte bulundukları tarihi takip eden gün itibariyle bir yıllık genel sağlık sigortalılıkları yapılmaktadır. Bu şekilde genel sağlık sigortası tescilleri yapılan uluslararası öğrencilerin, 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının üçte birinin 30 günlük tutarı üzerinden hesaplanan genel sağlık sigortası priminin kendileri tarafından ödenmesi gerekmektedir. (1/7/2014-31/12/2014 tarihleri için bu tutar aylık 45,36 TL’dir. Yıllık 45,36*12 ay =544,32-TL dir.)

Üniversitemize ilk kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren, genel sağlık sigortalısı olmak için Sosyal Güvenlik Kurumuna üç aylık süre içerisinde yazılı talepte bulunmayan öğrenciler, öğrenimleri süresince bir daha genel sağlık sigortası tescili yaptıramayacaktır.

Bu nedenle Üniversitemize kayıt yaptıran uluslararası öğrencilerin ilk kayıt tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna yazılı talepte bulunmak suretiyle sağlık sigortalarını yaptırmaları gerekmektedir.

2014-2015 Eğitim Öğretim Döneminde kısmi zamanlı olarak çalışacak olan öğrencilerin ve çalışacakları birimlerin listesi için tıklayınız.

Not: Öğrencilerimiz ayda toplam 40 saat çalışacaklardır.

Etkinlikler
Hacettepe Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
SKS Binası 06100 Sıhhiye/ANKARA
0(312) 305 10 76 - 0(312) 305 10 77
sksdb@hacettepe.edu.tr