Öğrenci Toplulukları, ÖTK ve Fakültelerin Gezi, Teknik Gezi, Staj/Seminer Organizasyonları İçin Araç Talepleri Hakkında Duyuru

Öğrenci toplulukları, ÖTK ve Fakültelerin gezi, teknik gezi, staj/seminer organizasyonları için araç taleplerini, gerçekleşmesini planladıkları tarihten itibaren en az 15 gün önce araç kiralama sürecine başlayabilecek şekilde sunmaları gerekmektedir.

Bu bağlamda  Ek 1 Ek 2 ve Ek 3 formları ile birlikte Başkanlığımıza  başvuru yapmaları gerekmektedir. Etkinlik sonrasında ise gezi, araç, sürücü vb. konulara ilişkin gezi sonuç raporunun da (akademik sorumlu ve iki öğrencinin imzasıyla birlikte etkinlik bitiminden en geç 1 hafta sonra Başkanlığımıza iletilmiş olması gerekecektir.

Tersi durumda araç talepleri yerine getirilmeyecektir.