Kısmi Zamanlı Çalışma

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA PROGRAMI BAŞVURULARI BAŞLAMIŞTIR

 

Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programı başvuruları 08.11.2021 – 15.11.2021 (Mesai Bitimi) tarihleri arasında ilgili birimlere gerekli evrakların teslim edilmesiyle yapılacaktır.

 

ÖĞRENCİLERİMİZ;

  1.  Öğrencilerimiz Ek-1 Gerekli Evraklar listesinde yer alan evrakları tamamlayacak,
  2.  Ek-2 Başvuru Formu’nu eksiksiz olarak dolduracak,
  3.  Ek-3 Beyan ve Taahhütname (Sağlık Hizmeti Alan) ya da Ek-4 Beyan ve Taahhütname (Sağlık Hizmeti Almayan) formlarından kendilerine uygun olanı eksiksiz olarak dolduracak,
  4.  Başvuru Yapılabilecek Birim Listesi’nde yer alan birimlerden çalışmak istediği herhangi bir birime bizzat başvuru yapacaklardır.

BİRİMLER;

  1.  Birimler son başvuru tarihine kadar kendilerine gelen talepleri teslim alacak,
  2.  Teslim aldıkları başvuruları, Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Esas ve Usulleri’nin 7 inci maddesi uyarınca birimlerde oluşturulacak komisyon marifetiyle değerlendirerek Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Esas ve Usulleri’nin 6 ıncı maddesinde yer alan şartlara haiz öğrencilerden, kendilerine ayrılan kontenjan kadarını tespit edecek,
  3.  Tespit edecekleri öğrencilere ait bilgilerin yer aldığı Ek-5 Birimlerde Çalıştırılacak Öğrenci Talep Formu’nu ve bu öğrencilere ait başvuruda istenilen belgeleri, üst yazı ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına ulaştıracaklardır.

Tespit edilen öğrenciler Kısmi Süreli İş Sözleşmesi imzalanmak üzere Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Bütçe – Tahakkuk Müdürlüğü Sıhhiye/Ankara adresine davet edileceklerdir.