Öğrenci yemekhaneleri şikayetleri hususunda bilgilendirme

Değerli Hacettepeliler,

Çeşitli basın-yayın kuruluşları ile sosyal medya hesaplarında Üniversitemiz Öğrenci Kafeteryalarına yönelik yeterli hijyenin sağlanamadığı, zehirlenme vakalarının yaşandığı ve Üniversitemizde bir çürüme olduğu yönündeki olumsuz haberlerin yer alması üzerine bilgilendirme yapılması ihtiyacı doğmuştur.

Sıhhiye Öğrenci Yurtları Müdürlükleri tarafından Başkanlığımıza intikal eden bilgiye göre; yurtlarda kalan 11 kız ve 2 erkek öğrencimiz, 26.11.2021 Cuma günü Başkanlığımıza bağlı Sıhhiye Öğrenci Kafeteryasında yedikleri yemek sonrası rahatsızlandıkları ve zehirlenme şüphesiyle saat 03.15 ila 08.15 arasında hastaneye başvurmuşlardır. Hastanede yapılan tetkikler neticesinde hafif semptomlar göstermeleri nedeniyle gaita kültürü almaya bile gerek kalınmaksızın ayakta tedavileri tamamlanmıştır.

26.11.2021 tarihinde Sıhhiye Öğrenci Kafeteryasından o gün için faydalanan 4.739 kişiden, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurduğu bilgisi Başkanlığımıza ulaşan öğrencilerimizin tamamının Sıhhiye Öğrenci Yurtlarında ikamet ediyor olması nedeniyle, Sıhhiye Öğrenci Yurtlarının kullanım sularından da numune alınarak Altındağ İlçe Sağlık Müdürlüğü laboratuvarlarına tahlile gönderilmiştir. Tahlil sonuçları beklenmektedir.

Yaşanan bu gelişmeler üzerine öğrenci kafeteryalarımızda rutin olarak, günlük menüde yer alan ürünlerden alınan ve 72 saat boyunca steril ortamda muhafaza edilen şahit numuneler, vakit geçirmeksizin İlçe Tarım Müdürlüğü laboratuvarlarına tahlile gönderilmiştir. Altındağ İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından yapılan analiz sonucunda;

“5996 sayılı Kanun kapsamında Bakanlığımız Kontrol Görevlilerince mevzuata uygunluğu kontrol etmek amacıyla Hacettepe Mahallesi Hacettepe Üniversitesi FTR Binası Ankara Altındağ/ANKARA adresinde bulunan Hacettepe Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı-Öğrenci ve Memur Yemekhanesi adlı işletmede 27.11.2021 tarihinde gerçekleştirilen resmi kontrol sonucunda Sakızlı Muhallebi, Kapya Dolma, Dana Rosto, Borç Çorba, Brokoli Pilaki, Patates Püresi adlı ürünlerden alınan numunelerin analizleri Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğünde yaptırılmıştır.

Alınan numunelerin yapılan analizleri sonucunda üretilen Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliğine uygun olduğu tespit edilmiştir.” denilmiştir.

Bilindiği üzere yılın her günü sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeklerinden ortalama 15.000 – 20.000 arası kişinin faydalandığı Sıhhiye ve Beytepe Yerleşkeleri Öğrenci Kafeteryalarımız Tarım ve Orman Bakanlığından İşletme Kayıt Belgesine sahip olmakla beraber İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından zorunlu olarak sürekli (aylık) denetime tabi tutulmaktadır.  Öyle ki, Sıhhiye Öğrenci ve Memur Kafeteryasında 23.11.2021 tarihinde ve 29.11.2021 tarihinde yapılan son iki denetimde de hijyenle alakalı herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadığı tutanaklarla kayıt altına alınmıştır. Kafeteryalarımızın tüm fiziki ortamları 21 günlük yasal periyotlar halinde ilaçlaması yaptırılmaktadır. Hijyen Belgesi bulunmayan tedarikçi firmalardan mal ve malzeme temin edilmemektedir. Ayrıca Kafeteryalarımızda çalışan personelimizin Üniversitemiz Halk Sağlığı Enstitüsü tarafından verilen eğitim neticesinde Hijyen Eğitimi Belgesi almaları sağlanmıştır.

Üniversitemizin bu tür olaylarla tekrar karşı karşıya kalmaması, güven ve iyi niyet ortamında sorunların çözümüne ulaşılabilmesi adına kısmi zamanlı çalışan öğrencilerimizin de bu süreçte aktif olarak kafeterya denetimlerine katılarak sürece dahil edilmeleri sağlanacaktır.

Kafeteryalarımızın sadece yemek salonlarından ibaret olmadığı, geri planda malzeme temininden yemeklerin üretilmesine ve sunulmasına kadar gıda üretim zincirinin pek çok aşamasından geçildiği ve bu hizmetlerin aksatılmadan yürütülebilmesi adına her türlü özveriyi göstererek çalışan, 35-40 yıllık emekleri olan aşçı ve diyetisyenlerimiz bu süreçte meslek hayatlarında ilk defa “taksirli yaralama” suçlamasıyla karakolda ifade vermek zorunda bırakılmıştır. Personelimize karşı yapılan bu onur kırıcı karalamalar her bir Hacettepeliyi derinden üzmüştür.

Ülkemiz genelinde en fazla yemek üretimi kapasitesine sahip Üniversite olmamızın yanı sıra bu hizmetleri her öğün sürdürmeye devam etmekteyiz. Sağlıklı ve hijyenik beslenme ilkesini her şeyin üzerinde tutan Kafeteryalarımızda bugüne kadar herhangi bir toplu zehirlenme olayı yaşanmadığı gibi bundan sonra da yaşanmaması için tüm personelimizle birlikte gerekli tüm önlemlerin alınmasında maksimum hassasiyet gösterilmeye devam edilecektir.

Yapılan tüm olumsuz eleştirilere rağmen bizler dün olduğu gibi bugün de ilkelerimizden ödün vermeden ve azami hassasiyet gösterilerek tüm alanlarda siz Hacettepelilere hizmetlerimizi sunmaya devam edeceğiz. Bu minvalde, yapılacak olan eleştirilerin de emeği hiçe sayılmadan, nezaket ölçülerinde, bir Hacettepeliye yakışır şekilde yapılmasına özen gösterilmesini temenni ediyor, öğrencilerimizi saygı ve sağduyuya davet ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Alınan numunelerin analiz sonuç raporu.

Tarım İl Müdürlüğü Analiz Sonuçları