Minik Hacettepeliler Kreşi İlişik Kesme Duyurusu

Minik Hacettepeliler Kreşi Velilerine Duyuru
Kreşimizde eğitim süresi sona eren velilerimizin ilişik kesme süreci 08.07.2021-14.07.2021 tarihleri
arasında gerçekleşecektir.
İlişik kesecek velilerimizin aşağıdaki dilekçe ve formu doldurup kreş müdürlüğüne teslim etmesi
gerekmektedir.
****İlişik kesilme işleminin 14.07.2021 tarihine kadar gerçekleşmemesi halinde 2021-2022 Eğitim
döneminde öğrencimizin eğitimine devam ettiği düşünülerek ücret ödemesi zorunlu hale gelecektir.


Form-1 İlişik Kesme Dilekçesi
Form-2 Muhasebe Formu