Satınalma Müdürlüğü

Öğrenci Satınalma

03.02.1984 gün ve 18301 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren " Yükseköğretim Kurumları Mediko-Sosyal Sağlık , Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği" çerçevesinde Başkanlığımıza bağlı;

 • Başkanlık İdari Büro
 • Tahakkuk Bürosu
 • Satınalma Bürosu
 • Sağlık Merkezleri ( Sıhhiye – Beytepe – Ankara Devlet Konservatuarı )
 • Kültür İşleri Müdürlüğü
 • Kafeterya İşletme Müdürlükleri ( Sıhhiye – Beytepe – Ankara Devlet Konservatuarı )
 • Kız – Erkek Öğrenci Yurt Müdürlükleri ( Sıhhiye – Beytepe ) · Öğrenci Evleri ( Beytepe )
 • Spor Salonları ( Sıhhiye – Beytepe )
 • Yaklaşık (81) Kültürel Kulüp ve Spor Takımlarımızla birlikte
 • Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
 • Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
 • Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve
 • Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlıklarının

Lojistik ihtiyaçları yanında çeşitli Fakülte, Enstitü ve Yüksekokulların iaşe ( Hazır Yemek Hizmeti ) dahil her türlü ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik satınalma işlemlerini yürürlükteki mevcut kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde yürütmek olup görevini en iyi şekilde yapmaya çalışmaktadır.

 

İktisadi Satınalma

22.01.2004 gün ve 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun çerçevesinde yeniden yapılandırılan İktisadi İşletmeler Birimi “ Kamu Denetiminde Kuruluş” statüsü ile yine Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı çatısı altında;

 • Sıhhiye Yerleşkesi Öğretim Üyeleri Kafeteryası
  -Bahçe Kantini
  -Yurt Kantini
  -Snack Bar
 • Beytepe Yerleşkesi Öğretim Üyeleri Kafeteryası
  -Beyaz Ev Sosyal Tesisleri
  -Yeşil Vadi Kır Gazinosu
 • Konuk Evi 1
 • Konuk Evi 2
 • Bartın - İnkumu Hidroloji Araştırma ve Uygulama Laboratuarı
 • Elmadağ Kayak ve Kış Sporları Tesisleri

şeklinde faaliyet göstermekte olup; iaşe dahil her türlü ihtiyaçlarını yine İktisadi İşletmeler Birimi Satınalma Bürosu kanalıyla karşılamaktadır.