Teşkilat Şeması

HACETTEPE ÜNİVERİSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR ve SPOR DAİRE BAŞKANLIĞ TEŞKİLAT ŞEMASI
Teşkilat Şeması