Misyon & Vizyon

MİSYON

Başkanlığımız, Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinin beden ve ruh sağlığını korumak, barınma ve beslenme ihtiyaçlarını yüksek nitelikli bir hizmetle karşılamak, sosyal ve kültürel alanda geniş bir bakış açısına sahip olmalarını sağlamak, kişisel gelişimlerine her anlamda destek vermek amacındadır. Başkanlığımız, Hacettepe Üniversitesinin saygın kimliğine yakışır nitelikte hizmetlerle Üniversitenin etkin bilgi birikimine mutlu zihinler, mutlu bireyler için çalışarak destek vermektedir. “Üniversite öğretiminin genç kişiyi bir konuda uzmanlaştırma ve meslek kazandırma amacı güttüğü hepimizce bilinir. Fakat bu sadece pratik amaçtır, ötesinde asıl amaç gerçekleştirilmeyi bekler; bir kişiliğin olgunlaşması.” 

VİZYON

Başkanlığımızın hedefi düşünen, sorgulayan, üreten, değişime ve gelişime açık bireyler yetiştirilmesi için çalışırken hizmet ettiği genç zihinler ile birlikte değişerek ve gelişerek üretmek, hizmetlerini her dönemde çağın gereklerine uygun ve Hacettepe Üniversitesi ismine yakışır olarak sunmaktır.