Ayser ve İhsan Doğramacı Anaokulu

Anaokulumuz Gelişimsel Uygunluk Yaklaşımlı Eğitim Programı ile çocuklarımızın gelişimlerini desteklemektedir.

Highscope, Reggio Emilia, Waldorf, Montessori, Bank Street, Pestalozzi, PYP(Primary Years Program) yaklaşımlarından yola çıkarak Eklektik Okul Öncesi Programı uygulanması hedeflenmektedir.

Hedeflerimiz doğrultusunda; çocuklarımızın bütün duyularının aktif olduğu çocuk merkezli öğrenme ortamları oluşturularak etkin öğrenmeleri ve insiyatif kullanarak programlar planlamaları desteklemektedir.

Doğa ile içiçe olan eğitim ortamımızda; Doğa dostu, doğaya özen gösteren bireyler olmasını sağlanmaktadır.

Çocukların okulu bitirdikten sonra kendi yolunda kimseye ihtiyaç duymadan, öngörülerini kullanarak,  büyük bir özgüven ile ilerlemesini sağlamak ve kendilerini çevreleyen sosyal ve fiziksel dünyayı aktif olarak öğrenmeleri amaçlanmaktadır.

Çocukların bireysel gelişimleri göz önünde bulundurularak yaratıcılıklarını ve çok yönlü gelişimleri desteklenmekte ve bireysel farklılıkları, gelişim düzeyleri, ilgi alanları belirlenerek uluslararası zihniyete sahip bireyler yetiştirmeye yönelik ihtiyaçlarına yönelik eğitim programı oluşturulmaktadır.

Kalbi ile aklını birleştiren, kendine güvenen, bağımsız ve liderlik özelliklerini öne çıkaran, araştırmacı, meraklı, dikkatli, çevreci, problem çözen bireylerin topluma kazandırılması hedeflenmektedir.

İletişim Bilgileri
Adres : Hacettepe Üniversitesi Sıhhıye Yerleşkesi Geyik Kafe Arkası
Telefon : 0 312 305 33 34 - 0 312 305 33 35