Etkinlik Komisyonu

ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ ETKİNLİK KOMİSYONU

Doç. Dr. Alparslan A. BAŞARAN
Komisyon Başkanı

Hülya KÖSE
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkan V.

Dilek ERASLAN
Kültür İşleri Müdür V.

Yavuz SARIER
ÖTK Başkanı

Prof. Dr. Seyfi YILDIRIM
Üye
Prof. Dr. Ayten KAPLAN
Üye

Ezgi KAYA (Kadın Çalışmaları Topluluğu)
Üye

Sefa KARABAŞ (ACM Öğrenci Topluluğu)
Üye

Zeynep Sude GÜVENÇ (Kuir Araştırmaları Topluluğu)
Üye