BAŞVURU VE KAYITLARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKLİ HUSUSLAR

Başvuru Bilgileri

Sevgili Öğrenciler ;

Bu sayfadaki tüm bilgiler sizin için önemlidir, mutlaka okuyunuz.

Barınma birimlerinde kalmak isteyen öğrenciler Hacettepe Üniversitesi'nin resmi internet sitesinden Yurt Yönetim Kurulu'nun belirlemiş olduğu tarihlerde online başvurularını yapmak zorundadır. Öğrencilerin internetten yaptıkları başvurular, başvuru formundaki bilgiler esas alınarak, Yurt Yönetim Kurulu'nun belirlemiş olduğu kriterler (öğrencinin başarı durumu, ekonomik durumu, herhangi bir engeli olup olmama durumu, yetiştirme yurdunda barınması ve şehit çocukları yurtlarda öncelikli değerlendirmeye tabi tutularak) doğrultusunda bilgisayar ortamında puanlanır. Yurt Yönetim Kurulu'nun değerlendirmesi sonucunda yerleşecek olan öğrencilerin listesi, mevcut boş yer durumu göz önüne alınarak ilan edilir. Bu nedenle öğrenci bilgi formunun tam ve doğru olarak doldurulması gerekmektedir. Eksik ve/veya yanlış bilgi içerdiği belirlenen başvurular değerlendirmeye alınmaz, yerleştirme işlemi gerçekleştirilmiş olsa bile iptal edilir.

Barınma olanaklarından yararlanma başvurusu kabul edilen öğrenciler, sonuçları bu sayfadan öğrenebilirler. Kayıt için öğrencinin,

Yurtlar ve Öğrenci Evleri için Hesap Numarası;
Halkbank Hacettepe Tıp Fakültesi Şubesi IBAN: TR550001200154100006000069

Konukevleri için Hesap Numarası;
Yapı Kredi Bankası Hacettepe Şubesi 71095236 nolu hesaba

barınma aylık ücretini yatırması ve gerekli belgeleri hazırlayıp kayıt gününde şahsen başvurarak teslim etmesi gerekmektedir. Aksi takdirde kayıt hakkını kaybedecektir.

Not : Barınma ücretleri yukarıda belirtilen hesap numarasına ayrı ayrı yatacak ve 2'şer (iki) ayrı dekont alınacaktır ve bu dekontlardan bir tanesi ilgili Barınma Birimine teslim edilecektir.

Yerleşim hakkı kazanan öğrenciler, yerleştirme takviminde belirtilen tarihler arasında aşağıda belirtilen belgeleri yerleştikleri Barınma Birimine teslim ederek kayıt yaptırırlar. Belirtilen tarihler arasında evraklarını tamamlamayan veya yerleşim talebinde bulunmayan öğrenciler yerleşim hakkını kaybederler.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

  1. Taahütnamenin çıktısı,
  2. Sağlık durumunun toplu yaşanan yerlerde yaşamaya elverişli olduğuna dair resmi bir kurumdan alınan sağlık raporu,
  3. Ailesinin kayıt yaptırılacak barınma biriminin bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ikamet ettiğine dair, son altı aya ait elektrik, su ve telefon faturalarından biri,
  4. Nüfus cüzdanı örneği veya fotokopisi ile altı (6) adet vesikalık fotoğraf (son altı ayda çekilmiş),
  5. Yabancı uyruklu öğrenciler için Emniyet makamlarından alınacak Türkiye'de oturma izni verildiğine dair izin belgesi ile öğrencinin pasaportunun tasdikli fotokopisi,

  6. Yönetim Kurulunun, içinde bulunulan sene için belirlemiş olduğu barınma ücretinin ilk aya ait dekontu,

  7. Nüfus kayıt örneği,


    * Online başvuru için tıklayınız.

 

Hacettepe Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Sıhhiye Kampüsü No : 8 Altındağ/ANKARA
sksdb@hacettepe.edu.tr